Vignet Arbeidsveiligheid behaald!

Wij zijn erin geslaagd om het Vignet Arbeidsveiligheid weer te verlengen. Het Arboteam heeft ondanks de lastige tijden en met veel inzet en aandacht voor veiligheidsgedrag en -cultuur in de dagelijkse praktijk, invulling gegeven aan het arbobeleid.